Naujienos

Skelbimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso

Pirmadienis 08 gegužės 2017 10:45


Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė skelbia viešą materialiojo turto (negyvenamųjų patalpų, valdomų patikėjimo teise) nuomos konkursą:

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos 5 metams Šaulių g. 36. Klaipėdoje 2 kv. m bendrojo ploto skirtingose erdvėse kavos aparatams pastatyti.

Pradinis nuompinigių dydis – 25,00 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Pradinis konkurso dalyvio įnašas – 150,00 Eur (be PVM).

Pradinis įnašas lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui.

Konkurso dalyvio įnašas mokamas į Klaipėdos miesto savivaldybės Klaipėdos koncertų salės sąskaitą Nr. LT237300010089412205, į. k. 300101372, AB „Swedbank“.

Paraiškas dalyvauti konkurse priima ir registruoja konkurso komisijos sekretorė Eglė Macijauskienė Klaipėdos koncertų salėje, Šaulių g. 36, 203 kab. iki 2017 m. gegužės 18 d. 10.00 val.

Vokai atplėšiami 2017 m. gegužės 18 d. 10.00 val. (II aukštas, 206 kab.).

Papildomą informaciją teikia: konkurso komisijos pirmininkas Algirdas Kalinauskas tel. (8 46) 25 75 17 arba el. p. algirdas@koncertusale.lt arba komisijos sekretorė Eglė Macijauskienė tel. (8 46) 41 05 59, arba žiūrėti koncertų salės tinklalapyje www.koncertusale.lt/naujienos.

Pastaba: nustatyta papildoma sąlyga, kad išnuomotoms patalpoms yra galiojanti nuomos sutartis ir pirmenybė atnaujinti nuomos sutartį bus suteikiama esamam nuomininkui. Jeigu esamas nuomininkas atsisakys atnaujinti nuomos sutartį už didžiausią nuomos konkurse pasiūlytą nuompinigių dydį, nuomos sutartis bus sudaroma su nuomos konkurse didžiausią nuompinigių sumą pasiūliusiu dalyviu.


Nuomos konkurso komisijos pirmininkas
Algirdas Kalinauskas