Repertuaras ir gastrolės

Pavasariški valsai

2018 Kovo 9 Įvykęs renginys
1 val. 20 min.
10.00 €

Renginio pradžia: 18.30 val.

Klaipėdos choras „Aukuras“
Meno vadovas ir dirigentas Alfonsas Vildžiūnas

Sonata Zubovienė, Rokas Zubovas (fortepijoninis duetas)

Programa: Johannes Brahms, Claude Debussy, John CoriglianoMuzika apie meilę ir pavasarį

Pavasariškos šilumos laukimas daro įtaką ir koncertų programoms – štai fortepijoninės ir chorinės muzikos vakarui parinkti tik labai pavasariški opusai. „Pavasaris“, „Meilės daina“, „Meilės valsai“ – dalis tų kūrinių, kurie tikrai įpūs metų laiko dvasios. Šiai misijai atlikti Klaipėdos choras „Aukuras“ pasikvietė savo bičiulius pianistus Roką ir Sonatą Zubovus. Kovo 9 d., penktadienį, 18:30 val. Klaipėdos koncertų salėje jūsų laukia koncertas „Pavasariški valsai“.

Kas geriau muzika papasakos apie meilę, jei ne vienas kitą mylintys atlikėjai? Rokas ir Sonata Zubovai šeimą sukūrė daug anksčiau, nei fortepijoninį duetą. R. Zubovo nuomone, „pianistų poroms gyventi kartu yra lengviau, nei groti“, tačiau vėliau abu suprato, kuo skambinimas duetu yra vertingas: „Vienas niekada to nepajustum. Suvokiau, kad kitas žmogus gali mane praturtinti: kitokiu požiūriu, įžvalgomis“. Pasak R. Zubovo, jis labiau linkęs analizuoti, o Sonata dažnai kliaunasi intuicija.

1997 metais susikūręs Sonatos Deveikytės-Zubovienės ir Roko Zubovo fortepijoninis duetas daug koncertuoja, nuo 2005 metų Neringoje rengia tarptautinį muzikos ir ekologijos festivalį „Nepaklusniųjų žemė“, vykdo edukacines programas Lietuvos miestuose, yra išleidę prancūzų kompozitorių kūrinių kompaktinę plokštelę „Prancūziški žaidimai“. Abu pianistai, tarptautinių konkursų laureatai, studijavo Lietuvoje (Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje), Šveicarijoje (Heinricho Neuhauso institute Ciuriche) ir JAV (De Paulo universitete Čikagoje) pas pianistus Povilą Stravinską, Jurgį Karnavičių, Esterą Elinaitę, Andrių Kuprevičių, Edvardą Auerį ir Dmitry Paperno.

Labai svarbus šiame koncerte bus ir choras – po Klaipėdos koncertų salės stogu kuriantis „Aukuro“ kolektyvas, vadovaujamas Alfonso Vildžiūno. Choro koncertinėje biografijoje – šimtai koncertų; choristų balsai skambėjo beveik visuose pasaulio žemynuose. „Aukuras“ – daugkartinis tarptautinių konkursų laureatas, nenustygstantis vietoje ir nuolat siekiantis naujų muzikos aukštumų. Publikos meilę ir pripažinimą kolektyvui pelno jo kūrybingumas ir balsų skambesys, atskleidžiantys klausytojui pačią muzikos esmę.

Pirmoji koncerto „Pavasariški valsai“ dalis dedikuota prancūziškojo impresionizmo meistrui, nuostabiam tapytojui garsais Claude‘ui Debussy. Kovo pabaigoje sukanka 100 metų nuo šio muzikos genijaus mirties. Tarp atliekamų kompozitoriaus kūrinių bus „Antikiniai epigrafai“ ir siuita „Pavasaris“. Antrojoje dalyje skambės kerintys vokiečių romantiko Johanneso Brahmso „Meilės valsai“ ir svaiginanti dabarties amerikiečių autoriaus Johno Corrigliano „Meilės daina“.

Šis koncertas – tai meilės ir pavasario šventė, paliekant už durų žiemškus šalčius ir tamsą. Kviečiame!

CLAUDE DEBUSSY
Antikiniai epigrafai fortepijonui 4 rankomis
Trys chorai acappella
Siuita „Pavasaris“ chorui ir fortepijonui 4 rankomis
**

JOHANNES BRAHMS – „Meilės valsai“
JOHN CORRIGLIANO – „Meilės daina“