Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/01/gaires.docx

2. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/06/d2_t2-136pr1.docx

3. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL

4. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

5. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2017/11/t2329pr.docx

Naujienlaiškio prenumerata