„KAIP ŠARKA IR PELĖDŽIUKAS DŪDŲ KLAUSĖ“

 
„KAIP ŠARKA IR PELĖDŽIUKAS DŪDŲ KLAUSĖ“
 
2011 m. gegužės 27 d. Koncertų salė pristatė mažiesiems klausytojams jų tėveliams bei seneliams teatralizuotą koncertą „Kaip Šarka ir Pelėdžiukas dūdų klausė“. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių moksleivių auditorijai skirtą edukacinį projektą parengė Klaipėdos brass kvintetas: Vilmantas Bružas (meno vadovas, trimitas), Alius Maknavičius (trimitas), Steponas Sugintas (trombonas), Algirdas Ulteravičius (valtorna), Jurgis Dargis (tūba) kartu su gerai žinomu Klaipėdos aktoriumi – lėlininku Linu Zube.

Ar paukščiai klausosi muzikos? Taip! L. Zubės sukurta linksma istorija pasakoja, kaip du paukšteliai, apsigyvenę Koncertų salės užkulisiuose, patenka į scenos prižiūrėtojo rankas. Čia ir užsimezga pokalbis. Smalsusis Šarkiukas vis užduoda klausimus, o protingasis Pelėdžiukas teikia išmintingus atsakymus. L. Zubės sukurti personažai Šarka ir Pelėdžiukas ne tik klausosi koncerto, bet daug geriau išmano apie muziką ir varinius pučiamuosius instrumentus, nei salę prižiūrintis „diedas“:
„Šarkiukas: Dieduk, jei tu užsidėtum akinius, pamatytum, kad ten ne pagalvė. Ten Pelėdžiukas, jis mano draugas... abu čia ventiliacijoj gyvenam... Snaudžia, koncerto pradžios laukia. Diedas: Ką tu sakai? Pelėda iš parko... „Išėjo diedukas į miš-ką... (išeina į kulisus, parsineša ant rankos snaudžiantį pelėdžiuką.) Parnešė diedukas pe-lė-dą...Ocho kokia pagalvė su akiniais...
Pelėdžiukas: (atsibunda) Aš ne pagalvė. Aš...
Šarkiukas: Jis ne pagalvė!!! Jis – pusė muzikologo.
Diedas: logo-muzika-kas? Pelėdžiukas: Mu-zi-ko-lo-gas – tai žmogus arba paukštis, kuris studijuoja muzikologiją, o muzikologija – tai mokslas apie muziką, o muzika – tai Mūzų menas...čia graikiškai... O Mūza... – tai laimė!“ Linksmieji paukšteliai žaismingai komentuos koncertą, pristatys varinius pučiamuosius instrumentus, atlikėjus ir kūrinius, mokys mažuosius tinkamo elgesio koncerto metu.

Kartu su Šarka ir Pelėdžiuku klausysimės šelmiško Vaclavo Trojano „Varlės romanso“, populiariosios Henri Mancini „Rožinės panteros“ bei Scotto Joplino „Išdaigininko“, taip pat Henry Purcello, Samuelio Scheidto, Johanno Sebastiano Bacho/Charles Gounod, Carl Maria‘os von Weber‘io kūrinių.
 
Linas Zubė (aktorius)
Klaipėdos brass kvintetas: Vilmantas Bružas (meno vadovas, trimitas), Alius Maknavičius (trimitas), Steponas Sugintas (trombonas), Algirdas Ulteravičius (valtorna), Jurgis Dargis (tūba).
Programoje: Samuel Scheidt, Johann Sebastian Bach / Charles Gounod, Carl Maria von Weber, Václav Trojan, Jean-Baptiste Arban, Henry Mancini