Korupcijos prevencija

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/01/gaires.docx

2. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/06/d2_t2-136pr1.docx

3. Klaipėdos koncertų salės korupcinės prevencijos priemonių planas 2020-2022 m.:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/06/d1_t2-136pr2-1.docx

4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL

5. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

6. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2017/11/t2329pr.docx

7. Klaipėdos koncertų salės korupcinės prevencijos priemonių planas 2017-2019 m.:

https://www.koncertusale.lt/uploads/KMBT_211_06762.pdf

http://koncertusale.lt/uploads/PDF/KKS%20korupcin%C4%97s%20prevencijos%20priemoni%C5%B3%20planas%202017-2019%20m..pdf

Pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka išdėstyta Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje atmintinėje.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali užpildydamas Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Rekomenduojame peržiūrėti trumpas video paskaitas, kurias rasite STT Youtube kanale šiomis temomis:
 
  1. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig
  2. „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY
  3. „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s
  4. „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“:  https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0
  5. „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s

Daugiau informacijos antikorupcinio švietimo tema: http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/#turinys

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės etikos kodeksas:

https://koncertusale.lt/uploads/SKM_C250i20122216460.pdf 


Visos naujienos

Naujienos

Naujienu sablonas birzelis-ef2ec1b41c4dbe5c0d52e4f08ec6b04b.png
Penktadienis 21 gegužės 2021 10:26
Naujienoms_Karlsonas-83d4cfa1af60968309e8c8c45c66b85f.png
Penktadienis 20 lapkričio 2020 09:26
Naujienoms_1-a0c134d9600abd89f19edcf5cd4c638f.png
Ketvirtadienis 22 spalio 2020 09:48
4-305c963707b14a86bfb891e6339b9f0e-1-0af14b83d122478b95b5b36bf336916a.png
Ketvirtadienis 26 kovo 2020 14:42
4-ce1965f9d6df965284080ac21056fcb2.png
Ketvirtadienis 12 kovo 2020 16:01
kovas_naujiena-0c1e0cab21000792a5c0c658b933ef3a.png
Penktadienis 07 vasario 2020 10:43
Naujienu sablonas-84c6a27134b4ee69b634e532e97af85f.jpg
Pirmadienis 24 birželio 2019 14:51
karilionas-8818a20dc4d7016cf0ade59571f1774b.png
Ketvirtadienis 23 gegužės 2019 16:49
REPERTUARO ŠABLONAS naujienos-1112bb7a67cbec4ccc7286fb08bb8cd6.png
Trečiadienis 21 lapkričio 2018 15:55
Naujienos spalis lapkritis-c927998ecd8f3140e1651602a63adefb.png
Ketvirtadienis 27 rugsėjo 2018 17:00
KARILIONAS2-ae2de15f6a787a5629972855538378b9.jpg
Trečiadienis 22 birželio 2016 15:04


Informacija