Korupcijos prevencija

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

1. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2021/01/gaires.docx

2. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/06/d2_t2-136pr1.docx

3. Klaipėdos koncertų salės korupcinės prevencijos priemonių planas 2020-2022 m.:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2020/06/d1_t2-136pr2-1.docx

4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas:

 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL

5. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c529d0cbcd11e4aaa0e90fce879681

6. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa:

https://www.klaipeda.lt/data/public/uploads/2017/11/t2329pr.docx

7. Klaipėdos koncertų salės korupcinės prevencijos priemonių planas 2017-2019 m.:

pdf dokumentas

pdf dokumentas

Pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarka išdėstyta Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtoje atmintinėje.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo pateikti tikslingą informaciją apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali užpildydamas Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo formą, patvirtintą 2018 m. gegužės 21 d. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-86 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Rekomenduojame peržiūrėti trumpas video paskaitas, kurias rasite STT Youtube kanale šiomis temomis:
 
  1. „Korupcijos rizikos viešuosiuose pirkimuose“: https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig
  2. „Korupcijos rizikos: ES lėšų administravimas ir panaudojimas“: https://www.youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY
  3. „Korupcijos rizikos: ūkio subjektų priežiūra ir kontrolė“: https://www.youtube.com/watch?v=GFaDNLEuCMQ&t=13s
  4. „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos sektoriuje“:  https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0
  5. „Korupcijos rizikos: aplinkos apsauga, atliekų tvarkymas“: https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY&t=6s

Daugiau informacijos antikorupcinio švietimo tema: http://www.stt.lt/lt/menu/antikorupcinis-svietimas/#turinys

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės etikos kodeksas:

pdf dokumentas 

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, patvirtinimo:

pdf dokumentas