Nijolė Sinkevičiūtė „Kryžkelės apeigos"

2022 m. gruodžio 22 d.
Klaipėdos kamerinis orkestras
Meno vadovas ir solistas Mindaugas Bačkus
Programa: Nijolė Sinkevičiūtė „Kryžkelės apeigos violončelei solo ir styginiams"