Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai

Festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris"

Renginio data: 2022 m. balandžio 10 d.
Renginio laikas: 19.00 val. 
Renginio vieta: Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčia
Renginio trukmė: 1 val.
Klaipėdos kamerinis orkestras
Meno vadovas Mindaugas Bačkus
Programa: Joseph Haydn. Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai ant kryžiaus

Aprašymas

Septyni paskutiniai Kristaus žodžiai

Verbų sekmadienį, balandžio 10 dieną 19 valandą, prieš prasidedant Didžiajai Velykų savaitei, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje suskambės šiam laikotarpiui labiausiai tinkanti muzika. Klaipėdos kamerinio orkestro atlikime kartu paklausykime ir apmąstykime Josepho Haydno „Septynis paskutinius mūsų Išganytojo žodžius ant kryžiaus“. Šis Klaipėdos koncertų salės rengiamo festivalio „Klaipėdos muzikos pavasaris“ koncertas yra nemokamas.

Kompozitorius šį kūrinį sukūrė Kadiso (Ispanija) katedros kardinolo prašymu Didžiojo penktadienio bažnytinei liturgijai. Kūrinyje turėjo būti septynios dalys, atliekamos pakaitomis su priešmirtinius Kristaus priesakus aiškinančio vyskupo pamokslu. Muzika turėjo sustiprinti kiekvieno iš septynių „žodžių“ emocinį poveikį.

1801 m. išleistoje kūrinio partitūroje kompozitorius rašė: „Praėjo beveik 15 metų nuo tada, kai vienas kanauninkas iš Kadiso kreipėsi į mane su prašymu parašyti instrumentinę muziką septyniems Jėzaus žodžiams ant kryžiaus. Tais laikais pagrindinėje Kadiso bažnyčioje Didįjį penktadienį atlikdavo oratoriją, kurios atlikimo metu sienos, langai ir kolonos buvo aptraukiami juodu audiniu, ir tik vienas šviestuvas, kabėjęs centre, apšviesdavo šią šventą tamsą.

Pusiaudienį visas duris užrakindavo, ir tada suskambėdavo muzika. Pakilęs į sakyklą vyskupas paskaitydavo vieną iš septynių žodžių ir jį pakomentuodavo. Baigęs jis nusileisdavo žemyn ir klaupdavosi prieš altorių. Pauzę užpildydavo muzika. Po to vyskupas vėl lipdavo į sakyklą, skaitydavo ir komentuodavo kitą žodį, vėl nusileisdavo ir klaupdavosi prieš altorių, ir visada po jo kalbos užgrodavo orkestras. Šiam veiksmui ir turėjo būti skirta mano kompozicija“.

„Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai“ susideda iš įžangos, septynių sonatų ir finalo. Kiekviena iš sonatų atitinka septynias Jėzaus ištartas frazes.

Pirmasis žodis: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą.“

Antrasis žodis „Šiandien su manimi būsi rojuje.“

Trečiasis žodis: „Moterie, štai tavo sūnus! Štai tavo motina!“

Ketvirtasis žodis: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?!“

Penktasis žodis: „Trokštu!“

Šeštasis žodis: „Atlikta!“ 

Septintasis žodis: „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią.“ 

Šios septynios meditacijos simbolizuoja tikėjimo kelionę, prasidedančią atleidimu ir pasibaigiančią susiliejimu su Dievu.

Haydno kūrinys sulaukė didelio pasisekimo, tad kompozitorius netrukus jį adaptavo įvairioms atlikėjų sudėtims. Dažniausiai atliekama jo versija styginių kvartetui, o koncerte jį grieš Klaipėdos kamerinis orkestras. Kolektyvo meno vadovas Mindaugas Bačkus pasakoja: „Sekdamas Haydno istorija paprašiau brolio Benedikto, kad jis būtinai pakomentuotų Kristaus žodžius tarp muzikos dalių. Tarsi pasakytų trumpus pamokslus, kaip ir buvo sugalvota anuomet. Mes sėdėsime aplink altorių ir grosime šią muziką. Septynios lėtos dalys yra nelengva užduotis, bet tikimės tiesiog pabūti kartu ir pamedituoti bendruomenėje“.

„Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai“ kviečia klausytojus stabtelėti ir pagalvoti apie tikėjimą, gyvenimo prasmę ir tikrąsias tiesas. Klausantis šios muzikos galima giliau pajusti ir apmąstyti ne tik Kristaus, bet ir kasdienybėje mūsų ištariamų žodžių prasmę.