LIETUVIŠKAI
Elektroninius laiškus Klaipėdos koncertų salės darbuotojai siunčia jiems patogiu metu, bet atkreipiame dėmesį, kad nereikalaujame atsakymo ne Jūsų darbo metu.
Šis elektroninis laiškas ir visi jo priedai yra Klaipėdos koncertų salės nuosavybė. Šiame el. laiške esanti informacija yra skirta tik numatytam gavėjui. Šiame el. laiške gali būti konfidenciali ar viešai neskelbtina informacija, kuri pagal galiojančius įstatymus laikoma profesine ar komercine paslaptimi. Jei šį el. laišką gavote per klaidą, prašome nedelsiant apie tai pranešti siuntėjui el. paštu ir ištrinti šį el. laišką bei visus jo priedus iš savo sistemos. Jei nesate numatytas gavėjas, pranešame jums, kad griežtai draudžiama atskleisti šio el. laiško turinį tretiesiems asmenims, kopijuoti, platinti ar imtis bet kokių veiksmų, susijusių su šios informacijos panaudojimu, ir tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas, neveikimą ar kompiuterinius virusus, kurių gali pasitaikyti siunčiant korespondenciją elektroniniu paštu.

ENGLISH
Klaipėda Concert Hall staff will send emails at their convenience, but please note that we do not require a reply outside your working hours.
This e-mail and all attachments are the ownership of Klaipėda Concert Hall. The information contained in this e-mail is intended only for the intended recipient. This e-mail may contain confidential or non-public information that is considered to be professional or commercial secret under applicable law. If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender immediately and delete this e-mail and any attachments from your system. If you are not the intended recipient, please be advised that disclosure of the contents of this e-mail to third parties, copying, distribution or any action relating to the use of this information is strictly prohibited and may be considered unlawful. We are not responsible for errors, omissions or computer viruses that may occur when sending correspondence by email.

Naujienlaiškio prenumerata