Veikla | Nuostatai | Struktūra | Planavimo dokumentai | Darbo užmokestis | Viešieji pirkimai | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Korupcijos prevencija | Nuorodos | Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės | Kvietimų išdavimo tvarka | Kiti dokumentai

Darbo užmokestis 2023 m. III ketv.
Darbo užmokestis 2023 m. II ketv.
Darbo užmokestis 2023 m. I ketv.
Darbo užmokestis 2022 m.

Naujienlaiškio prenumerata