Veikla | Nuostatai | Struktūra | Planavimo dokumentai | Darbo užmokestis | Viešieji pirkimai | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Korupcijos prevencija | Nuorodos | Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės | Kvietimų išdavimo tvarka | Kiti dokumentai

2023 m. KKS finansinės ataskaitos II ketv.
2023 m. KKS finansinės ataskaitos I ketv.
2022 m. KKS finansinės ataskaitos

Naujienlaiškio prenumerata