Veikla | Nuostatai | Struktūra | Planavimo dokumentai | Darbo užmokestis | Viešieji pirkimai | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Korupcijos prevencija | Nuorodos | Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės | Kvietimų išdavimo tvarka | Kiti dokumentai

Klaipėdos m. savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės naujienlaiškis skirtas informuoti prenumeratorius apie įstaigos veiklą, pristatomas koncertines programas, naujoves, taikomas nuolaidas, kitą aktualią informaciją, susijusią su vykdoma menine veikla. Sukaupta informacija ar/ir duomenys bus naudojami tik naujienlaiškių siuntimo paslaugos tikslais.

Naujienlaiškio prenumerata yra nemokama.

Su naujienlaiškio prenumeratoriais jų nurodytu el. paštu galime susisiekti dėl technologinių nesklandumų, kai neveikia mūsų programinė įranga, dėl programinės įrangos bei internetinio adreso atnaujinimo arba pakeitimo, dėl jų pateiktų duomenų profilio anketoje verifikavimo ir patvirtinimo, dėl narystės nutraukimo priežasčių sužinojimo.

Kiekvienas Klaipėdos koncertų salės naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę bet kada pakeisti prenumeratą arba nuo prenumeratos visiškai atsisakyti. Atsisakyti mūsų naujienlaiškių galėsite parašydami mums savo pageidavimą e-pašto adresus info@koncertusale.lt arba paspausdami naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą. Mes Jūsų duomenis panaikinsime (sunaikinsime) per 7 darbo dienas ir Jūs nebegausite mūsų naujienlaiškių.

Prenumeratoriui atsisakius nuo Klaipėdos koncertų salės naujienlaiškio prenumeratos, Klaipėdos koncertų salės netenka teisės tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte užsakydami naujienlaiškį.

Prenumeratoriai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai atšaukiamas sutikimas), teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš arba perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui).

Užsiprenumeravę Klaipėdos koncertų salės naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad įstaiga tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant naujienlaiškių siutimą.

Išsiuntus pranešimą, Klaipėdos koncertų salės gali rinki statistinius duomenis apie Jūsų elgesį su pranešimu, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte, kokiu įrenginiu naudojotės ir kokios jo techninės savybės.

Klaipėdos koncertų salės tai daro sekdamas registruojamą informaciją apie Jūsų prieigą prie naujienlaiškyje skelbiamos informacijos.

Klaipėdos koncertų salės įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos prenumeratorius pateikė užsakydamas Klaipėdos koncertų salės naujienlaiškį.

Prenumeratoriaus duomenys bus saugomi tiek, kiek tai yra tinkama atsižvelgiant į numatytą ir teisėtą duomenų naudojimo būdą; šiuo atveju duomenis mes saugome tiek, kiek yra būtina naujienlaiškio siuntimui, t.y. iki naujienlaiškio atšaukimo, nebent pagal teisės aktus būtų reikalaujama kitaip. Nebereikalingi asmens duomenys bus šalinami tokiu būdu, kad jų konfidencialumui nekiltų joks pavojus.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi  asmens duomenų teisinę apsaugą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Naujienlaiškio prenumerata