Veikla | Nuostatai | StruktūraPlanavimo dokumentai | Darbo užmokestis | Viešieji pirkimai | Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Finansinių ataskaitų rinkiniai | Korupcijos prevencija | Nuorodos | Naujienlaiškio prenumeratos taisyklės | Kvietimų išdavimo tvarka | Kiti dokumentai

Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (KKS) – biudžetinė įstaiga, įsteigta 2005 m. balandžio 1 d. Tais pačiais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu (Nr. ĮV-298) Klaipėdos koncertų salei suteiktas juridinio asmens pripažinimas – profesionaliojo scenos meno koncertine įstaiga. Įstaigoje veikia kolegiali patariamojo balso teisę turinti Meno taryba. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. įstaigai vadovauja Tadas Grabys.  

Misija – plėtoti aukšto lygio akademinės muzikos meną, organizuoti profesionalaus scenos meno kūrinių kūrimą bei viešą atlikimą.

Pagrindiniai įstaigos tikslai: savo kūrybine veikla užtikrinti miesto visuomenės poreikio akademinės muzikos menui tenkinimą, vykdyti koncertų salės meno kolektyvų ir kariliono atlikėjų parengtų meninių programų viešinimą bei sklaidą.

Įstaigos infrastruktūra ir žmogiškieji ištekliai

Klaipėdos koncertų salė yra vienintelė profesionali scenos meno koncertinė įstaiga Vakarų Lietuvoje, joje dirba apie 90 darbuotojų. Įstaigai priklauso trys profesionalūs meno kolektyvai: Klaipėdos kamerinis orkestras, mišrus choras „Aukuras“, varinių pučiamųjų kvintetas bei Klaipėdos miesto karilionas, kuriuo groja du atlikėjai – karilionininkai. Pagrindinė įstaigos veikla vykdoma puikios akustikos 600 vietų salėje, kameriniai koncertai rengiami I aukšto fojė, talpinančioje 150 klausytojų. Atlikėjams įrengti patogūs persirengimo bei poilsio kambariai. Įstaiga turi pagrindinius koncertinius instrumentus, garso, šviesos ir kitą sceninę įrangą koncertams ir renginiams organizuoti.

Kūrybinė veikla

KKS kūrybinės veiklos sezonas salėje trunka 11 mėnesių (nuo rugsėjo iki birželio mėn.) Vasaros metu (birželio, liepos mėn.) koncertinė veikla tęsiama šalia Koncertų salės esančio parko estradoje.

Per metus įstaiga surengia virš 360 koncertų, įskaitant repertuaro ir kolektyvų koncertus. Kūrybinės veiklos sezono metu įstaiga organizuoja 4 tarptautinius festivalius: seniausią Lietuvoje festivalį Klaipėdos muzikos pavasaris, skirtą stambių formų klasikinės muzikos projektams, šiuolaikinės muzikos festivalį Permainų muzikaKlaipėdos kariliono festivalį ir šventinės klasikos festivalį Salve Musica. Nuo 2017 m. įstaiga pradėjo organizuoti Tarptautinį Klaipėdos violončelės festivalį ir konkursą, o nuo 2018 m. – Klaipėdos tarptautinę violončelės akademiją. KKS repertuare pristatomos įstaigos meno kolektyvų, šalies ir užsienio atlikėjų perengtos meninės programos. Aktyviai vykdoma kultūrinė edukacinė veikla, rengiami vaikams, jaunimui ir visai šeimai skirti projektai. Įstaigos meno kolektyvai reprezentuoja miestą šalies bei užsienio koncertų salėse.

Įstaigos pagrindinės veiklos teikiamos paslaugos – mokamos (kainos patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T2-176 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. T2-30 redakcija): profesionalaus scenos meno koncertų ir festivalių organizavimas (bilietai į KKS repertuaro renginius), kolektyvų meninių programų atlikimo paslaugos, renginių organizavimo paslaugos, reklamos paslaugos, bilietų platinimo paslaugos.

Per metus įstaiga kitiems organizatoriams suteikia daugiau nei 130 renginių organizavimo paslaugų.

Naujienlaiškio prenumerata